Handige instrumenten, documenten en links

Hier vind je handige tools, instrumenten en documenten over duwen en trekken.

  • De duw en trek check (DUTCH): een eenvoudige methode om zonder krachtmetingen de fysieke belasting te bepalen, die optreedt bij het uitvoeren van bij duw- en trektaken.
  • Met de RAPP-tool kan een zeer uitgebreide en gedetailleerde beoordeling gemaakt worden van risicovolle duw- en trektaken bij een verplaatsing met en zonder wielen. De tool is in het Engels en met name geschikt voor arboprofessionals.
  • TNO - Fysieke belasting. Op deze site vindt u gratis hulpmiddelen om zelf fysieke belasting op het werk te beoordelen en een wegwijzer om direct aan de slag te gaan met het aanpakken van fysieke belasting.
  • Toolbox 'Hoe zwaar werk jij?' op de website van Volandis.
  • Er staan sectorspecifieke oplossingen voor het minder belasting maken van duwen en trekken in de Arbocatalogi van diverse sectoren.
  • Meer informatie van de Gezondheidsraad over kracht zetten, duwen en trekken in werksituaties.
  • De risicofactoren worden ook benoemd in de Europese norm NEN-EN 1005-3 en de internationale norm NEN-ISO 11228-2.
  • Informatie van EU OSHA over spier- en skeletaandoeningen.
  • Meer informatie over werkhoudingen vind je in het dossier Werkhoudingen.
  • In de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ van het SER Arboplatform staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving.