Deskundige ondersteuning

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid en moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts (het basiscontract). Hij dient zich daarbij te laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of een andere deskundige. Klik op bovenstaande pagina’s om meer te lezen over het inrichten van deskundige ondersteuning en de verschillende rollen van de deskundigen.