Wat zijn de regels voor verschillende werkzaamheden op één dag voor kinderen die meedoen aan culturele producties?

Als een kind op één dag verschillende soorten werk doet, dan telt dat als één speeldag. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een interview voor of na een optreden of filmopname. Of aan twee korte voorstellingen op één dag. Alle gezamenlijke activiteiten op één dag tellen mee als één speeldag. Neemt een kind deel aan verschillende producties van dezelfde producent, dan dient er wel voor elke afzonderlijke productie een ontheffing te zijn. De vastgestelde regels voor het maximale aantal uren en de werktijden mogen – ook in deze situatie – in totaliteit niet worden overschreden.