Wat is mijn rol als kinderbegeleider?

  • Bieden van organisatorische, psychologische en/of emotionele begeleiding.
  • Zorgen voor de veiligheid van het kind op de set.
  • Grenzen stellen, ingrijpen en oplossingen bieden voor kind en producent.
  • Letten op de sfeer en voorzien in voldoende rustmomenten.

Als kinderbegeleider stelt u het kind altijd centraal. De begeleiding moet zijn afgestemd op het kind zelf en op wat het kind moet doen. Er dient altijd iemand beschikbaar te zijn waar het kind op kan terugvallen. U bewaakt of de actuele belasting passend is voor het kind, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.

Een kind dat werkzaam is in de culturele sector, moet zowel voor, tijdens als na de activiteiten op deskundige wijze worden begeleid. Vaak wordt een team samengesteld van begeleiders met elk hun eigen specialiteit, waarvan in ieder geval één persoon aanspreekpunt is.

Er zijn verschillende aspecten waarbij u een rol kunt hebben in de begeleiding van een kind tijdens een uitvoering, opname of repetitie. Denk aan pedagogische of emotionele begeleiding. Zowel fysiek als psychisch moeten de werkzaamheden passen bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Ook bereidt u het kind zo goed mogelijk voor. U kunt ook betrokken zijn bij de begeleiding van het voorkomen van risico’s. Iedere volwassene die een kind begeleidt, moet letten op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. De werkomgeving moet veilig zijn en het werk mag niet te lang, te zwaar of te vaak zijn.

Het is ook mogelijk dat u een rol speelt in het organisatorische deel van de begeleiding, zoals het regelen van het vervoer, het verzorgen van pauzes, eten en drinken of het helpen bij het huiswerk. In de BOVK is geregeld dat de producent u voldoende zeggenschap geeft om invulling te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheden.