Wat houdt de BOVK voor mij als kinderbegeleider in?

De beleidsregel maakt het mogelijk een ontheffing te krijgen op het verbod van kinderarbeid voor kinderen die meewerken aan een culturele productie. Denk aan het meewerken aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot. Om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind zeker te stellen, zijn er grenzen en voorwaarden gesteld aan deze uitzonderingspositie. Mogelijk verwacht de producent van u dat u deze regels in de gaten houdt. Als kinderbegeleider is het dan ook belangrijk om van de regels op de hoogte te zijn en deze te vertalen naar de specifieke productie(s) waarin u kinderen begeleidt. In de regels is een verschil gemaakt tussen kinderen van 0 tot en met 6 jaar en van 7 tot en met 12 jaar.

De regels zijn algemene uiterste grenzen, die niet zijn gebaseerd op de specifieke productie of op de belastbaarheid van het individuele kind. De productie moet binnen deze grenzen blijven. Vraag naar de in de ontheffing aangegeven grenzen. Binnen de grenzen van de ontheffing dient de producent zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het kind over de belasting en belastbaarheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Als kinderbegeleider neemt u die zorg over of ziet u hier op toe.