Wanneer ben ik kinderbegeleider?

Iedereen met een taak in de begeleiding van een kind tijdens een uitvoering, opname of repetitie, is een kinderbegeleider. Sommige begeleiders zijn dag in dag uit bezig met het op professionele wijze begeleiden van kinderen. Andere kinderbegeleiders zijn zich wellicht minder bewust van hun rol, omdat het een deel is van hun totale werkzaamheden voor de productie.

U bent een belangrijke schakel tussen kind, ouders en producent. Om de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling te waarborgen, geeft de producent u de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de begeleiding van een kind dat deelneemt aan een productie in te vullen. Het is belangrijk om dit in overleg met de producent zeker te stellen. Want als het in het belang van het kind is, moet u mogen en kunnen ingrijpen. Dat kan zijn op het moment dat u het nodig vindt dat het kind pauze neemt of als er een onmisbare schoolactiviteit is. Ook als dat voor de productie even niet uitkomt. Het belang van het kind gaat altijd voor.