Waarover informeer ik als producent de ouders van het kind?

  • Informatieplicht vóór de schriftelijke toestemming van ouders, zodat zij een gegronde keuze kunnen maken.
  • Ouders kunnen de medewerking van hun kind, ook als de ontheffing er is, onderbreken of stoppen.

Uiteraard heeft u de toestemming van de ouders van het kind nodig om een ontheffing te krijgen. U heeft de taak om die ouders van tevoren goede voorlichting te geven over wat het meedoen aan uw productie voor hun kind betekent. Wat wordt er van hem verwacht? Waar vinden de voorstellingen of draaidagen plaats? Op welke dagen gaat dat plaatsvinden en hoeveel tijd neemt dat in beslag? Hoe heeft u de begeleiding geregeld? Wat zijn de mogelijke risico’s en welke maatregelen heeft u genomen om deze risico’s te voorkomen? Dit zijn de zaken die u in ieder geval met de ouders dient te bespreken. Ongetwijfeld zullen zij, zeker als het de eerste keer is dat hun kind mee gaat werken aan een productie, zelf veel vragen hebben. Het is hierbij belangrijk om goed naar hén te luisteren, om de meest optimale situatie te creëren voor het kind. Zij kennen hun kind het beste. Maak bijvoorbeeld goede afspraken over school en het huiswerk.

Op grond van de informatie die u aan hen verstrekt, dienen de ouders een gegronde keuze te kunnen maken over de deelname van hun kind aan uw productie. U dient de informatie dan ook te verstrekken voordat zij schriftelijke toestemming geven.

Een ander belangrijk punt is dat de ouders altijd het recht hebben om hun kind tijdelijk of helemaal terug te trekken uit de productie, als zij vinden dat dit in het belang van hun kind is. Dat kan het geval zijn indien naar hun oordeel de veiligheid van het kind in gevaar komt of als de arbeid een nadelige invloed heeft op de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van het kind. Elke ouder heeft de bevoegdheid om het meewerken in de productie (tijdelijk) te onderbreken of te beëindigen. Het is wel belangrijk om te realiseren dat dit een ingrijpend besluit kan zijn dat gevolgen kan hebben voor verplichtingen over en weer. Als producent is het belangrijk om tijdig en goed met de ouders te communiceren, zodat u deze situatie kunt voorkomen.