Voor wie ben ik als kinderbegeleider het aanspreekpunt?

  • Het kind.
  • De ouders.
  • De producent (en productieleider).

Als kinderbegeleider bent u het aanspreekpunt voor het kind zelf en voor de ouders van het kind. Ook staat u in contact met de producent en met anderen die werkzaam zijn binnen de productie en die het kind op enige wijze begeleiden. Al die mensen dragen bij aan hetzelfde doel: een beschermde omgeving voor het kind, zodat hij plezier heeft in het optreden, acteren en repeteren en zich goed kan ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat u als kinderbegeleider het kind altijd centraal stelt en dat u proactief signaleert en met iedereen vastberaden communiceert. Continuïteit bieden is daarbij belangrijk.

U heeft niet alleen te maken met het kind zelf, maar ook met zijn ouders. De ouders willen er zeker van zijn dat de omgeving waarin hun kind werkt veilig is en dat de begeleiding goed is. Ook een aantal praktische zaken, zoals het vervoer naar de locatie en de dagen en tijden, stemt u als kinderbegeleider af met de ouders.

De producent is de werkgever. Die verwacht van u dat u de belangen van het kind en de productie samenbrengt. Normaal gesproken liggen de productiebelangen in lijn met de belangen van de deelnemende kinderen. Want alleen met kinderen die goed in hun vel zitten, is een goed product neer te zetten. De beleidsregel is geen vrijblijvende regelgeving. Voldoet de producent niet aan de regels, dan kan de Inspectie SZW aan de producent een boete opleggen.