Ik begeleid een kind dat meedoen aan verschillende producties. Waar moet ik op letten?

Is er sprake van gecombineerd werk door het kind bij verschillende producenten? Dan is een goede communicatie met het kind, de ouders en de andere producent van belang, om te kunnen waarborgen dat er niet teveel gevraagd wordt van het kind. Het maximale aantal speeldagen, speeluren en speeltijden mag niet worden overschreden en de vastgestelde pauzetijden moeten in acht worden genomen. Voor u als kinderbegeleider is het bovendien van belang om afstemming te hebben met de kinderbegeleider bij die andere productie, om de begeleiding rondom het kind in deze situatie zo goed mogelijk te organiseren.