Hoe houd ik als producent rekening met school?

  • Repetities en uitvoeringen buiten schooltijd laten plaatsvinden, zodat schoolverzuim wordt voorkomen.
  • Goede afspraken maken met school en de ouders.
  • Voor schoolverzuim is toestemming nodig van de school of leerplichtambtenaar.

De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar school. Vanaf het moment dat een kind vijf jaar is, geldt de leerplicht. Deelname aan een culturele productie is geen basis voor ontheffing van de leerplicht. Repetities, try-outs, shows en opnames zouden ervoor kunnenzorgen dat het naar school gaan of het huiswerk maken in de knel komt. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De werkzaamheden voor uw productie dienen dus om de schooldagen en -tijden van het kind heen te worden gepland. Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Toestemmingsverklaring

Is schoolverzuim onvermijdelijk, dan is het in het belang van het kind dat dit in goed overleg met de school gaat. Daarom dient u voor uw aanvraag een toestemmingsverklaring van het bevoegde gezag te hebben. Als het gaat om minder dan 10 dagen vrijstelling per schooljaar, dan is dat de schooldirectie. Gaat het om meer dan 10 dagen per jaar, dan is dat de leerplichtambtenaar. Is er geen toestemming van de school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en dat is strafbaar.

Huiswerkbegeleiding en docentcontact

Is er sprake van schoolverzuim, dan is het belangrijk dat de ontwikkeling en opleiding van het kind geborgd is. Daarom dient u in de aanvraag aan te geven hoe het schoolverzuim zo beperkt mogelijk blijft, dat er overleg met school heeft plaatsgevonden en hoe de huiswerkbegeleiding en het docentcontact zijn georganiseerd.

Het naar school gaan maakt geen onderdeel uit van de werktijd. Het kind kan dus gewoon naar school in de 14 uren van rust na een repetitie, optreden of opname.