Hoe breng ik als producent de risico’s van het werken in mijn productie in kaart?

Het is bij de aanvraag van een ontheffing belangrijk dat u als producent duidelijke en volledige informatie verstrekt over de aard van het werk, de eventuele risico’s die daaraan verbonden zijn en de maatregelen die daartegen getroffen zijn. Ook rapporteert u over de risico’s waarvan u van mening bent dat u deze met beschermende maatregelen heeft ondervangen.

Daarvoor kunt u gebruik maken van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van de productie, waarover u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient te beschikken. Daarin dient te staan hoe de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van deelnemende kinderen is gewaarborgd. U brengt de aard van de werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s (fysiek en psychologisch) en de getroffen maatregelen in kaart. De rol, invulling en vakbekwaamheid van de kinderbegeleiding maakt u expliciet.

Het is belangrijk dat u alle soorten risico’s in kaart brengt, ook als daarvoor door u al een oplossing is voorzien. Door in de RI&E eerst de risico’s en daarna de getroffen maatregelen duidelijk te benoemen, wordt het voor de Inspectie SZW inzichtelijker dat er sprake is van een veilige, beschermde werkomgeving die aan alle vereisten voldoet. De Inspectie SZW kan hierop toetsen.