Uw kind in de spotlights. Wat is uw rol?

U bent de ouder of verzorger van een kind dat aan het werk wil in de culturele sector. U steunt uw kind en bewaakt het belang van het kind. U overweegt of het goed is voor uw kind om mee te doen aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot. En u kunt dat het beste inschatten. U bent de belangenbehartiger van het kind.

Ontheffing

Wie jonger is dan 13 jaar, mag in Nederland niet werken. Houdt uw kind van zingen, dansen of acteren en kan hij meedoen aan een productie dan maakt de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK) dat mogelijk.

Als uw kind het leuk vindt om te zingen, dansen of acteren, kan hij dit vaak doen. Van veel oefenen en repeteren leert uw kind een heleboel. Dat kan als hobby in de vrije tijd, maar ook door mee te werken in een professionele productie. Voor werk is een ontheffing nodig. De producent kan met uw toestemming, een ontheffing aanvragen bij de Inspectie SZW. Met de ontheffing kan uw kind optreden of acteren in een productie. Uw kind wordt de gelegenheid geboden tot plezier en talentontwikkeling. Ook kan hij zo een bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur. De beleidsregel stelt wel eisen aan het werk, voor zijn veiligheid, gezondheid en welzijn. Het belang van uw kind staat immers centraal.

Goede begeleiding is belangrijk als uw kind aan het oefenen, optreden of acteren is. Ook moet uw kind niet te lang, te zwaar of te vaak werken. Zelfs niet als het optreden of acteren misschien niet als ‘werk’ gezien wordt. Het is de bedoeling dat er naast het repeteren en optreden ook voldoende tijd is voor bijvoorbeeld vrienden en vriendinnen, en voor school en huiswerk. Daarom is de beleidsregel er. Hierin staan de regels die gelden als uw kind wil meedoen aan een productie. Het meewerken moet veilig zijn.

Regels voor kinderen jonger dan 13 jaar

Om uw kind te laten meewerken aan bijvoorbeeld een musical, speelfilm, televisieserie of fotoshoot, moet de producent daarvoor een ontheffing hebben. De producent zorgt voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw kind op en rond de productie. De uitgangspunten staan in de Arbeidstijdenwet. In de beleidsregel zijn verder maximale normen geformuleerd voor werktijden, werkdagen en de werkomgeving. De grondslag van een ontheffing is altijd dat het werk past bij uw kind; het mag niet te lang, te zwaar of te vaak zijn.

Voor kinderen jonger dan 7 jaar geldt:

 • Maximaal 6 dagen optreden in een leeftijdsjaar (exclusief repetities).
 • Maximaal 3 dagen per week* werken (zowel optreden als repeteren telt als werken).
 • Maximaal 2 uren werken op schooldagen.
 • Maximaal 4 uren werken op vakantiedagen.
 • Na een uitvoering of repetitie minstens 14 uren niet werken.
 • Niet werken tussen 19.00 uur en 8.00 uur.

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar geldt:

 • Maximaal 24 dagen optreden in een leeftijdsjaar (exclusief repetities).
 • Maximaal 3 dagen per week* werken (zowel optreden als repeteren telt als werken).
 • Maximaal 4 uren werken op schooldagen.
 • Maximaal 12 uren werken in een schoolweek.
 • Maximaal 7 uren werken op vakantiedagen.
 • Maximaal 21 uren werken in een vakantieweek.
 • Minimaal een half uur pauze op een werkdag van 4,5 uur of langer.
 • Na een uitvoering of repetitie minstens 14 uren niet werken.
 • Niet werken tussen 23.00 uur en 8.00 uur.

*Een week is het tijdvak gelegen tussen maandag 00.00 uur en de eerstvolgende zondag 24.00 uur In het verlengde hiervan wordt als 'dag' beschouwd de tijdruimte van 00.00 tot 24.00 uur.

Regels voor kinderen van 13 tot en met 15 jaar

Het meedoen van kinderen van 13, 14 en 15 jaar aan een speelfilm, televisieprogramma, musical, modeshow, fotoshoot, opera, concert of dansvoorstelling is mogelijk. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Op deze kinderen is namelijk de Nadere Regeling Kinderarbeid (NRK) van toepassing. In deze regeling staat onder welke voorwaarden kinderen van 13 tot en met 15 jaar mogen meewerken in een productie.