Wat is uw rol als u een kind begeleidt tijdens een productie?

Wie jonger is dan 13 jaar, mag in Nederland niet werken. Voor het meedoen aan bijvoorbeeld een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot is een uitzondering gemaakt. De regels daarvoor staan in de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK) dat mogelijk. Producenten kunnen voor een kind een ontheffing aanvragen bij de Inspectie SZW. Met de ontheffing kan een kind optreden of acteren in een productie. Eén van de voorwaarden voor het krijgen van een ontheffing, is dat de begeleiding van het kind goed is geregeld.

Belang van het kind centraal

Het kind wordt de gelegenheid geboden tot plezier en talentontwikkeling. Ook kan hij zo een bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur. De beleidsregel stelt wel eisen aan het werk, voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. Het belang van het kind staat centraal. De producent geeft u, mogelijk samen met andere kinderbegeleiders, de verantwoordelijke taak om het kind deskundig te begeleiden. Expliciet is geregeld dat de kinderbegeleider ook zeggenschap heeft in het belang van het kind.

Regels voor kinderen jonger dan 13 jaar

Om een kind te laten meewerken aan bijvoorbeeld een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot, moet de producent daarvoor een ontheffing aanvragen. De producent zorgt ervoor dat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind worden gewaarborgd. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. In de beleidsregel zijn verder maximale normen geformuleerd voor werktijden, werkdagen en de werkomgeving. Uitgangspunt bij een ontheffing is altijd dat het werk past bij het kind; het mag niet te lang, te zwaar of te vaak zijn.

Voor kinderen jonger dan 7 jaar geldt:

 • Maximaal 6 dagen optreden in een leeftijdsjaar (exclusief repetities).
 • Maximaal 3 dagen per week* werken (zowel optreden als repeteren telt als werken).
 • Maximaal 2 uren werken op schooldagen.
 • Maximaal 4 uren werken op vakantiedagen.
 • Na een uitvoering of repetitie minstens 14 uren niet werken.
 • Niet werken tussen 19.00 uur en 8.00 uur.

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar geldt:

 • Maximaal 24 dagen optreden in een leeftijdsjaar (exclusief repetities).
 • Maximaal 3 dagen per week* werken (zowel optreden als repeteren telt als werken).
 • Maximaal 4 uren werken op schooldagen.
 • Maximaal 12 uren werken in een schoolweek.
 • Maximaal 7 uren werken op vakantiedagen.
 • Maximaal 21 uren werken in een vakantieweek.
 • Minimaal een half uur pauze op een werkdag van 4,5 uur of langer.
 • Na een uitvoering of repetitie minstens 14 uren niet werken.
 • Niet werken tussen 23.00 uur en 8.00 uur.

*Een week is het tijdvak gelegen tussen maandag 00.00 uur en de eerstvolgende zondag 24.00 uur In het verlengde hiervan wordt als 'dag' beschouwd de tijdruimte van 00.00 tot 24.00 uur.

Regels voor kinderen van 13 tot en met 15 jaar

Het meedoen van kinderen van 13, 14 en 15 jaar aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot is mogelijk. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Op deze kinderen is namelijk de Nadere Regeling Kinderarbeid (NRK) van toepassing. De NRK stelt voorwaarden waaronder kinderen kunnen gaan werken.