Wat is uw rol als u een kind begeleidt tijdens een productie?

Kinderen die jonger zijn dan dertien jaar, mogen in Nederland niet werken. Voor het meewerken aan een culturele productie, kan een uitzondering worden gemaakt. De Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid maakt dat mogelijk. Eén van de voorwaarden voor het krijgen van een onthe ng, is dat de begeleiding van het kind goed is geregeld.