Handleiding voor de toolkit

Deze toolkit helpt producenten van (professionele) culturele producties, waarin kinderen een rol (gaan) spelen, bij het informeren van kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Als producent kunt u kinderen niet zomaar in een productie laten meespelen. Daarvoor is een ontheffing nodig. In de Beleidsregel ontheffing inzake verbod van kinderarbeid staan de regels beschreven waaraan u moet voldoen, om voor een ontheffing in aanmerking te komen. De materialen in deze toolkit ondersteunen u bij uw informatieplicht.