Infographic: Een kind in de spotlights

Kinderen die jonger zijn dan dertien jaar, mogen in Nederland niet werken. Voor het  meewerken aan een culturele productie is een uitzondering gemaakt. De Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid maakt dat mogelijk, met aandacht voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. In deze infographic staat informatie over kinderen van 7 t/m 12 jaar.