Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK)

Houdt een kind van zingen, dansen of acteren en kan het meedoen aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot? Dan maakt de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK) dat mogelijk.

Producenten kunnen voor werkzaamheden van een kind een ontheffing aanvragen bij de Inspectie SZW. Met de ontheffing kan een kind optreden of acteren in een productie. Het kind wordt de gelegenheid geboden tot plezier en talentontwikkeling. Ook kan hij zo een bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur.

Eisen op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn

De beleidsregel stelt wel eisen aan het werk, in belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind.

Kan een producent aantonen dat hij het kind voldoende beschermt tijdens uitvoeringen, opnames en repetities? Dan is een ontheffing mogelijk. In de regels is vastgelegd wat de eisen zijn aan de werkomgeving en hoe vaak en hoe lang een kind actief mag zijn. Die regels zijn voor kinderen tot en met 6 jaar anders dan voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.