Tips voor het optimaal werken met een beeldscherm

Het is verstandig om taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis te beperken tot 4 uur per dag. Ook wordt aangeraden om deze taken zoveel mogelijk af te wisselen met andere taken en te zorgen voor voldoende pauzes tijdens het werk.

Aandachtspunten beeldschermwerk

Naast de wettelijke normen kunnen werknemers en werkgevers de kans op klachten verkleinen door de volgende maatregelen:

  • Werknemers een checklist aan te bieden, zodat ze beter zicht krijgen op de eigen risico’s en mogelijke oplossingen in de eigen werksituatie.  Hiervoor is bijvoorbeeld de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) van TNO beschikbaar.
  • Afwisselen van beeldschermwerk met andere taken. Afwisseling kan op verschillende manieren: afwisseling van werkhouding, werktaken, regelmatig even wegkijken van het beeldscherm, nemen van micropauzes (van bijvoorbeeld 20 seconden).

  • Niet langer dan 4 uur per dag achter een beeldscherm werken bij intensief computergebruik.

  • Instellen van het beeldschermmeubilair op de eigen lichaamsafmetingen, ook wanneer thuis of bij een klant wordt gewerkt. Zorg dat duidelijk is hoe instellen gedaan kan worden en nodig werknemers uit hulp te vragen als het niet lukt.

  • Gebruik maken van pauzesoftware, zodat er niet onbeperkt doorgewerkt kan worden. Biedt pauzesoftware aan als hulpmiddel, op vrijwillige basis.

  • Meer gebruik maken van sneltoetsen in plaats van de muis. Biedt trainingen of geheugenkaarten met sneltoetsen aan voor geïnteresseerden.

  • Het gebruik van tablet en smartphone beperken, zowel wat betreft totale duur per dag als de aaneengesloten duur. Voer taken die op een vaste werkplek gedaan kunnen worden daar ook uit.

  • Gebruik maken van een zit-statafel om zittend werk met staand werk af te wisselen, zodat de schadelijke gevolgen van langdurig zitten afnemen. Zie voor meer informatie ook het onderwerp zittend werk.
  • Zitten en het gebruik van beeldschermen komt vaak ook in privétijd voor. Daarbij gelden dezelfde risico’s. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen, een goede ‘werk’plek te creëren en alert te zijn op signalen van beginnende klachten.

Werknemers met klachten doen er verstandig aan om contact op te nemen met hun bedrijfsarts en een werkplekonderzoek aan te vragen. Door alert te zijn op beginnende klachten, kunnen ernstigere klachten voorkomen worden.