Werkvelden van arbocertificatie

Er zijn zes werkvelden van wettelijk verplichte arbocertificaten. Ieder werkveld heeft z’n eigen certificerende instellingen en certificaten (en dus certificatieschema’s).

Hieronder staan de zes werkvelden waarbinnen op basis van de Arbowet de verplichting bestaat te beschikken over een certificaat (voor personen, processen en systemen).
De verplichte certificaten en andere typen conformiteitsbeoordelingen voor producten vallen onder de Warenwet en zijn terug te vinden onder conformiteitsbeoordeling.

 1. Verticaal transport
  - Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
  - Machinist mobiele kraan
  - Machinist autolaadkraan 
  - Machinist mobiele torenkraan
  - Machinist verreiker
  - Machinist torenkraan
  - Machinist funderingsmachine
   
 2. Asbest
  - Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA)
  - Deskundig asbestverwijderaar (DAV)
  - Asbestinventarisatiebedrijf (AIB)
  - Asbestverwijderingbedrijf (AVB)
   
 3. Arbodeskundigen
  - Arbeids- en Organisatiedeskundige
  - Arbeidshygiënist
  - Hogere Veiligheidskundige
   
 4. Arbodiensten
  - Arbodiensten
   
 5. Vuurwerk en explosieven
  - Opsporing conventionele explosieven
  - Vuurwerkdeskundige
  - Springmeester
  - Schietmeester
  - Gasdeskundige tankschepen
   
 6.  Werken onder overdruk
  - Duikarbeid
  - Duikploegleider
  - Duikerarts
  - Duikmedisch begeleider