Schemabeheerders

Het ontwerp en beheer van de certificatieschema’s wordt uitgevoerd door schemabeheerders.

Wie zijn de schemabeheerders?

Een schemabeheerder kan bijvoorbeeld zijn: een normalisatie-instituut, een conformiteitbeoordelingsinstantie (CBI), een overheidsorganisatie, een speciaal daartoe opgerichte (beheer)organisatie of een marktpartij. Een schemabeheerder is verantwoordelijk voor de inhoud van het schema. Zij ontwikkelt en onderhoudt het schema. Eventuele interpretatieproblemen worden behandeld in een Centraal College van Deskundigen (CCvD).

Het is voor de beheerder noodzakelijk een groot draagvlak te creëren voor het schema. Dit doet hij door alle belanghebbende partijen bij het schemabeheer te betrekken (bijvoorbeeld in het CCvD) en goed contact te houden met alle marktpartijen. Hierdoor heeft hij ook als eerste zicht op de vraag of het schema in de praktijk goed functioneert.