Erkenning buitenlandse beroepskwalificaties

Buitenlandse beroepsbeoefenaren die tijdelijk of permanent diensten willen verrichten in Nederland, moeten voldoen aan bijzondere regels. Het gaat dan om werkzaamheden die in Nederland woonachtige beroepsbeoefenaren alleen mogen uitvoeren met geldige beroepskwalificaties.

Deze regels zijn te vinden in:

Wat moeten de verschillende partijen ondernemen?

 • Wanneer een buitenlandse beroepsbeoefenaar permanent in Nederland werkzaam wil zijn, moet hij zich voorafgaand aan het verrichten van werkzaamheden melden bij de certificerende instelling (CI) voor het betreffende beroep. Als zijn beroepskwalificaties afdoende worden bevonden, zal de CI hem een certificaat van vakbekwaamheid verstrekken. De CI baseert dit op basis van bewijzen van zijn vakbekwaamheid die de beroepsbeoefenaar voorlegt. Indien de CI dit noodzakelijk acht, kan zij besluiten dat de buitenlandse beroepsbeoefenaar een aanpassingsstage moet lopen of een proeve van bekwaamheid moet afleggen.
 • Bij bepaalde beroepen geldt dat wanneer een buitenlandse beroepsbeoefenaar tijdelijk of incidenteel (Arboregeling artikel 1.9b) bepaalde diensten wil verrichten in Nederland, hij dat vooraf moet melden. Het gaat om:
  • deskundig asbestverwijderaar
  • deskundig toezichthouder asbestverwijdering
  • duiker
  • duikerploegleider
  • gas deskundige tankschepen
  • schietmeester
  • springmeester
  • vuurwerkdeskundige
  • kraanmachinist*).

                    *)  Voor een kraanmachinist geldt  geen certificatieverplichting, maar een registratieverplichting.

 • De CI stelt vervolgens vast of de aanvrager beschikt over het vereiste beroepskwalificatieniveau. Indien de CI dit noodzakelijk acht, kan zij besluiten dat de buitenlandse beroepsbeoefenaar een proeve van bekwaamheid moet afleggen. Voor de hier niet genoemde beroepen is geen voorafgaande melding bij tijdelijk en incidenteel werk nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat hij zich ervan verzekert dat de beroepsbeoefenaar voldoende gekwalificeerd is. De Inspectie SZW kan hierop handhaven.

Nuttige links: