Lijst van certificatieschema's

In certificatieschema’s staan de eisen voor de certificatie van personen, bedrijven of systemen.

De volgende certificatieschema’s zijn van kracht:

 1. Verticaal transport
  - Persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie
  - Persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan
  - Persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan
  - Persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan
  - Persoonscertificaat Machinist Verreiker met Hijsfunctie
  - Persoonscertificaat Machinist Torenkraan
  - Persoonscertificaat Machinist Grote Funderingsmachine
  - Persoonscertificaat Machinist Kleine Funderingsmachine
   
 2.  Asbest
  - Procescertificaat Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering
  - Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig
  - Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

   
 3. Arbodeskundigen
  - Persoonscertificaat Arbeidshygiënist
  - Persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige
  - Persoonscertificaat Arbeid- en Organisatiedeskundige
   
 4. Arbodiensten
  - Certificatieschema dienstverlening door Arbodiensten
   
 5. Vuurwerk en explosieven
  - Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
  - Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige
  - Springmeester
  - Gasdeskundige tankschepen
   
 6. Werken onder overdruk
  - Persoonscertificaat Duikerarts
  - Persoonscertificaat Duikploegleider
  - Persoonscertificaat Duikarbeid
  - Persoonscertificaat Duikmedisch Begeleider
  - Persoonscertificaat Duikploegleider bij de brandweer
  - Persoonscertificaat Duikarbeid verricht door de brandweer

N.b. in verband met de overgang van aanwijzing van CI’s op basis van beoordelingen door de RvA naar aanwijzing van CI’s op basis van accreditaties door de RvA, worden de certificatieschema’s in de eerste helft van 2018 aangepast zodat zij voldoen aan de vereisten bij accreditatie. Hierbij worden ook de relevante werkveldspecifieke aanwijzingseisen uit de eerdergenoemde WDAT’s opgenomen in de certificatieschema’s. De WDAT’s zullen vervolgens komen te vervallen. Naar verwachting zal in de loop van 2018 de certificatieplicht voor kraanmachinisten, springmeesters, gasdeskundige tankschepen en vuurwerkdeskundigen overgaan in een persoonsregistratieplicht.