Bewegen en werk

Lichamelijke activiteiten en gezondheid horen bij veilig en prettig werken. Over het algemeen vergen de meeste werkzaamheden steeds minder beweging door de automatisering en de verandering van een producten-, naar een diensteneconomie. Het is daarom belangrijk dat werkgever en werknemer aandacht besteden aan voldoende beweging om de gezondheid op peil te houden.

Bewegen is om verschillende redenen goed voor de gezondheid:

  • Regelmatig bewegen vermindert het risico op onder andere beroertes, hart- en vaatziekten, diabetes (type 2), darmkanker en hoge bloeddruk.
  • Voldoende beweging helpt het lichaamsgewicht op peil te houden. In Nederland heeft ruim 55% van de mannen en 50% van de vrouwen overgewicht. En bij een op de tien mensen is er sprake van ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd.
  • Bewegen is goed voor botten, spieren en gewrichten.
  • Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de mentale gezondheid. 

Mensen die voldoende bewegen, hebben een beter zelfbeeld en minder last van angsten en depressies.

Voor de werkgever heeft dit uiteraard ook grote voordelen. Een goede gezondheid leidt tot minder ziekteverzuim en ongevallen, een verhoging van de productie, arbeidstevredenheid en motivatie en minder verloop van personeel. Ga voor meer gezondheidsgevolgen van lichamelijke (in)activiteit naar de website van volksgezondheidenzorg.info.

Beweegnorm

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft als richtlijn voor volwassenen: zorg ervoor dat je minimaal 30 minuten middelzwaar lichamelijk actief bent op alle dagen van de week. Middelzwaar houdt bijvoorbeeld in: stevig wandelen of fietsen.

Aandacht in het bedrijf

Bedrijven doen er goed aan om aandacht te geven aan een gezonde levenswijze om gezondheidsproblemen te voorkomen. Nederland kan op jaarbasis een bedrag van € 240 tot € 380 miljoen besparen, alleen al op verzuimkosten. Informeren over gezonde keuzes helpt, maar effectiever is het om van gezonde keuzes haalbare keuzes te maken. Maak het bijvoorbeeld aantrekkelijker om op de fiets te komen door een douche en kleedkamer aan te bieden. Of stimuleer bedrijfssporten en lunchwandelingen.

BRAVO

De BRAVO aanpak (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning) is een goede manier om het gezondheidsbeleid vorm te geven. Het BRAVO-kompas geeft informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden met specifieke aandacht voor de BRAVO thema’s. Daarnaast kun je gebruiken maken van de activiteiten voor sport en bewegen van loket gezond leven.