Beroepsgebonden depressie

Als een depressie overwegend door het werk wordt veroorzaakt, dan spreken we van een beroepsgebonden depressie. Oorzaken zijn bijvoorbeeld pesten, stress of een niet-passende functie.

Beroepsgebonden depressie

Het belangrijkste kenmerk van een depressie is een verlaagde stemming. Mensen ervaren dat als somberheid of het onvermogen om plezier te beleven. Depressie en depressieve symptomen komen veel voor: 19% van alle Nederlanders krijgt op enig moment in zijn leven een depressie. Liggen de oorzaken overwegend in het werk, dan spreken we van een beroepsgebonden depressie.

Beroepsgebonden risico’s

Beroepsgebonden risico’s zijn onder meer:

  • gebrek aan sociale ondersteuning (waaronder pesten);
  • een niet-passende functie;
  • te veel werk en een gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen);
  • hoge psychologische eisen die het werk stelt;
  • stressvolle gebeurtenissen in het werk; en
  • het als onrechtvaardig ervaren van bepaalde procedures in het werk.

De diagnose depressie wordt door een arts of bedrijfsarts gesteld.