Welke verplichtingen gelden er voor bedrijfshulpverlening?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Dat hoeft niet door het aanstellen van een BHV’er, maar mag ook op andere manieren. Ook het aantal BHV’ers is daarom niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.