Hoe zorg ik dat de interne hulpverleners gewaarschuwd worden?

Er zijn veel systemen om interne hulpverleners snel op de hoogte te stellen. De wijze van alarmeren en activeren verschilt en kan samenhangen met de afspraken die je gemaakt hebt.

Wanneer bijvoorbeeld een alarm klinkt, kan de afspraak zijn dat BHV-ers zich begeven naar een centrale locatie, vanwaar de BHV-ers actie ondernemen. Er zijn ook veel technische systemen om BHV-ers snel op de hoogte te stellen over locatie en type incident In een winkelstraat of bedrijfsverzamelgebouw zou een alarmsysteem kunnen gebruiken waarbij winkeliers of bedrijven elkaar ondersteunen, en ook het informeren via smartphone, portofoon, pieper, luidsprekers en dergelijke zijn denkbaar. In een winkelstraat zou je een alarmsysteem kunnen opzetten waarbij winkeliers elkaar helpen. Uitgangspunt hierbij is een systeem te kiezen waarmee in de dagelijkse praktijk eenvoudig en doeltreffend gewerkt kan worden. Een oefening geeft vervolgens inzicht in het functioneren.