Mogen BHV'ers samenwerken en hulptaken verdelen?

Dat kan. Samenwerken kan heel goed, zeker als de bedrijven of organisaties vlak bij elkaar liggen of zich in hetzelfde gebouw bevinden. Door het verdelen van de taken en rekening te houden met een goede bezetting zorg je er samen voor dat er continuïteit ontstaat bij de interne noodhulp op een effectieve en efficiënte manier.

In een winkelstraat hoef je bijvoorbeeld echt niet in iedere winkel of op elke hoek een AED te hebben. Maak daarom gebruik van de bestaande kanalen, (winkeliersvereniging, beheer winkelcentrum), zoek elkaar op en maak afspraken (en leg deze vast en bespreek ze met elkaar).

Vaak zijn bijvoorbeeld beveiligers tijdens hun opleiding ook getraind als BHV’er. Ze zijn dus prima in staat om zulke taken te verrichten (bijvoorbeeld intern gidsen van de brandweer). Let er wel op dat beveiligers in noodsituaties ook beveiligingstaken uit moeten voeren. Daarover kan onduidelijkheid ontstaan, dus maak van tevoren goede afspraken. Denk er ook aan om de beveiligers samen met je eigen medewerkers te laten oefenen.