Moet ik ook BHV regelen bij een klein evenement, of een (buurt)vergadering?

Voor grote evenementen heb je meestal een evenementenvergunning nodig. Daarin worden ook eisen gesteld aan de interne noodhulp in geval van een incident. Bij kleinschalige activiteiten is het soms ook van belang dit te regelen. Voer een risicoscan uit, waarmee je aan de hand van type activiteit, locatie en type aanwezigen inzicht krijgt in risico’s.

Enkele punten van aandacht:

  • Zorg dat brandweer, politie, ambulance vrij toegang hebben tot het terrein en tot brandkranen (voorkom dat geparkeerde auto’s of andere objecten de toegang blokkeren);
  • Zorg voor een paar mensen die interne noodhulptaken of BHV-taken kunnen uitvoeren.
  • Als je gebruik maakt van een terrein of gebouw van derden, maak dan van te voren heldere afspraken over zaken als alarmering (wie en hoe), ontruiming, ondersteuning (zelf of door verhuurder), eerste hulp, en het gebruik van de EHBO-doos en AED.
  • Stel jezelf op de hoogte en informeer elkaar.