Veiligheid op 800 adressen

Niet op alle locaties is Dichterbij verplicht om de eerste noodhulp te regelen, maar ze zijn wel verantwoordelijk voor het welzijn van hun cliënt. Bovendien zijn de verstandelijke vermogens en zelfredzaamheid van de cliënten heel verschillend. Het is ondoenlijk om iedere medewerker van een BHV¬certificaat te voorzien. Hoe organiseer je de interne noodhulp zo, dat je op 800 verschillende locaties effectief kunt zijn?

Zelfsturende teams

Dichterbij werkt met zorgteams. Ieder zorg¬ team bestaat uit 10 tot 12 begeleiders, van wie er één wordt opgeleid als BHV’er. Hij of heeft als rol om cliënten en collega’s veilig laten wonen en werken. Deze BHV’er maakt een noodplan voor alle adressen waar het team werkt. De basis is de NEN¬norm 8112 voor ontruimingen, waar Jan een versie van heeft gemaakt in gewonemensentaal. Er zijn dus zelfsturende teams die hun eigen plan opstel¬ len en zelf oefeningen organiseren. Zo wordt het ook echt hulpverlening op maat.


Dichterbij heeft een eigen alarmcentrale, een particulier alarmsysteem (PAC). Als er een noodgeval is, gaat de oproep van de mede¬ werker daar naartoe. Sommige woningen zijn daarnaast direct gekoppeld aan de meldkamer van de brandweer.

e-Learning

Niet iedere medewerker is gecertificeerd BHV’er, maar alle medewerkers weten wel hoe ze een calamiteit moeten melden en een ontruiming moeten starten. Ze zijn opgeleid via een e-learningmodule over veiligheid en preventie. Naast ontruimen komt in deze training ook EHBO voor een deel aan bod. Alle medewerkers kunnen dus doortastend optreden bij (val)ongevallen, hart- of ademstilstand en bloedingen.

Van theorie naar praktijk

Ook de BHV’ers krijgen hun theoretische scholing via e-learning. Omdat Dichterbij veel waarde hecht aan een hands-on benadering, krijgen zij na het behalen van het certificaat nog een praktijktest. Zo wordt duidelijk of ze hun kennis ook echt in praktijk kunnen toepassen.

Resultaat

  • Alle medewerkers van Dichterbij weten hoe ze moeten ontruimen en hoe ze basale EHBO kunnen verlenen.
  • Ieder zorgteam heeft een opgeleid BHV’er en een eigen zorgplan voor iedere locatie. Mensen zijn goed geïnstrueerd.
  • De gerichte aandacht voor veiligheid leidde ook tot de invoering van één type brandmeldingsinstallatie. Op verschillende locaties werd met andere installaties gewerkt. Overal een ander kastje, mede¬ werkers vonden dat verwarrend. Dichterbij heeft nu bijna overal hetzelfde systeem, om problemen met het melden te voorkomen.