Praktijkvoorbeelden bedrijfshulpverlening

Het inrichten van een BHV­ of interne noodhulp is niet eenvoudig: elke situatie is immers anders. Organisaties zijn veelal met dezelfde vragen bezig, zoals: hoeveel ontruimers of BHV’ers moet ik hebben? Het antwoord is niet altijd makkelijk te geven, daarom is het nuttig om te leren van goede praktijken van anderen.

Hier zijn verschillende praktijkvoorbeelden te vinden die een of meerdere aspecten van de interne noodhulp laten zien. Ze zijn vooral bedoeld om een inspirerend beeld te geven van hoe men in een bepaalde situatie tot oplossingen gekomen is.