Praktijkvoorbeelden bedrijfshulpverlening

Het inrichten van een BHV­ of interne noodhulp is niet eenvoudig: elke situatie is immers anders. Organisaties zijn veelal met dezelfde vragen bezig, zoals: hoeveel ontruimers of BHV’ers moet ik hebben? Het antwoord is niet altijd makkelijk te geven, daarom is het nuttig om te leren van goede praktijken van anderen.

Hier zijn verschillende praktijkvoorbeelden te vinden die een of meerdere aspecten van de interne noodhulp laten zien. Ze zijn vooral bedoeld om een inspirerend beeld te geven van hoe men in een bepaalde situatie tot oplossingen gekomen is.

Achtergrond

De praktijkvoorbeelden zijn tot stand gekomen in een competitie verzameld en beoordeeld door TNO, de Octaaf Groep en VeiligheidNL. Deze zijn in het boek ‘Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’ door TNO, VeiligheidNL en de Octaaf Groep, gepubliceerd met ondersteuning van het ministerie van SZW.

Dit is mede mogelijk gemaakt door het consortium dat in wisselende samenstelling jaren lang het Platform Goede BHV Praktijken vorm gaf. Dit consortium bestond uit: TNO, Octaaf Groep, VeiligheidNL en is aangevuld met Inprevo, NIVEO, NIBHV,  ESE-International, KMO Solutions, Dräger en Centric.

Het platform is vanaf 2014 t/m 2019 actief geweest door de inzet van de partners uit het consortium en de ondersteuning van het ministerie van VenJ en het ministerie van BZK. In 2019 is vanuit het consortium de kennis en informatie m.b.t. de praktijkvoorbeelden en FAQ’s  overgedragen aan het Arboportaal van het ministerie van SZW.