Dag van de BHV

Vandaag is het de landelijke Dag van de BHV. Op de Dag van de BHV is er extra aandacht voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland.

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Een bhv ’er is belangrijk om werknemers en klanten in veiligheid te brengen in het geval van nood. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen of hoe hij/zij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.