Aandachtspunten voor bedrijfshulpverlening

  • Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.