Welke rol heeft de bedrijfsarts bij re-integratie?

Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn.

  • Als de werknemer zes weken ziek is, dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze analyse wordt gebruikt in het Plan van Aanpak voor re-integratie.
  • Als de werknemer na twee jaar nog ziek is en een WIA-uitkering wil aanvragen, dan moet het re-integratieverslag opgemaakt worden voor het UWV. De bedrijfsarts zet op papier wat de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk zijn.
  • Het is voor een werkgever verstandig om de voortgang van de re-integratie van een zieke werknemer regelmatig met de bedrijfsarts te bespreken. De bedrijfsarts kan informatie geven over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de inspanningen tijdens de re-integratie en over mogelijk passend werk.