Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een klinisch arbeidsgeneeskundige?

De bedrijfsarts behoort tot de bedrijfsgezondheidszorg en speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Doorgaans is de  bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt voor hulpbehoevende werknemers. Alle werkenden met een werkgever moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Indien een bedrijfsarts niet kan voldoen in de benodigde hulpverlening aan een werknemer, kan een  klinisch arbeidsgeneeskundige geraadpleegd worden.

Een klinisch geneeskundige kan in de arm worden genomen als:

  • er geen goede diagnostiek kan plaatsvinden door een medisch specialist zoals de bedrijfsarts of huisarts;
  • een werknemer faciliteiten nodig heeft waarover een medisch specialist en/of werkgever niet beschikt;
  • er specialistische expertise, kennis en zorg nodig is.

In vergelijking met een medisch specialist – zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts - heeft een klinisch arbeidsgeneeskundige meer specialistische kennis van diverse (oorzaken van) ziekten door werk. In overleg met de bedrijfsarts en/of werkgever kan de klinisch arbeidsgeneeskundige bovendien invloed uitoefenen op de arbeidsparticipatie van een werknemer.