Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register (www.bigregister.nl). Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiƫnist of veiligheidskundige.

Verplicht samenwerken bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
  • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).