Wat is het basiscontract?

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Het basiscontract verbindt de werkgever aan een arbodienst of bedrijfsarts. De in het contract vastgelegde werkzaamheden ondersteunen de werkgever bij de uitvoering van zijn taken op grond van de Arbowet. Bij het afsluiten van de overeenkomst dient de werkgever daarom over alle relevante informatie te beschikken van het basiscontract. Het moet duidelijk zijn welke erkende arbodienst de diensten levert.

De overeenkomst wordt toegesneden op de situatie binnen het bedrijf en houdt ook rekening met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen. Belangrijke punten zijn de onafhankelijkheid en behandelrelatie tussen de arbodienst of bedrijfsarts en de werknemer, de privacy van de (gegevens van de) werknemer, en het respecteren van de professionaliteit en de eindverantwoordelijkheid bij de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts.

Basiscontract en vangnetregeling of maatwerkregeling

De werkgever kan een basiscontract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst, in dat geval is de vangnetregeling van toepassing. In bepaalde gevallen kan de werkgever zelf kiezen door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken op grond van de Arbowet. In dat geval maakt de werkgever gebruik van de maatwerkregeling.