Wat gebeurt er als je geen basiscontract hebt?

De werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts.

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De Inspectie SZW kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.