6. Wat is de relatie tussen het instrument en de leidraad?

De leidraad gaat in op het verbeteren van de communicatie en de afstemming tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Het invullen van het instrument wordt toegelicht in de leidraad. In het achtergronddocument bij de leidraad vind je de wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording van dit nieuwe instrument.