4. Bij welke mensen wordt het BAR-instrument gebruikt?

Het instrument wordt gebruikt voor zieke werknemers die gedurende het Poortwachter-proces begeleid worden door een bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige. De begeleiding is gericht op herstel en/of terugkeer naar werk. De bedrijfsarts is altijd degene die het instrument invult. Deze bepaalt wat een goed moment is om het BAR-instrument in te vullen.