3. Welke doelen moet het instrument dienen?

Uit een stakeholderanalyse, uitgevoerd in de zomer van 2020, bleek dat de voorkeur uitging naar een instrument dat géén afgeleide is van bestaande instrumenten.

Er is behoefte aan een nieuw instrument dat:

  • Ruimte biedt voor het bio-psychosociale karakter van ziekte.
  • Ruimte biedt voor de inbreng van werknemer en werkgever.
  • Zorgt voor duidelijker re-integratieadvies richting werknemers en werkgevers
  • Begrijpelijk en toegankelijk is.
  • Het denken in mogelijkheden bevordert: wat kan er nog wel, ondanks beperkingen?