15. Wat wordt er in het instrument beschreven?

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben in samenwerking met onder andere praktijkprofessionals de meest relevante items uit de ICF voor belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden geselecteerd. Het instrument bestaat uit deze domeinen:
➢ activiteiten en participatie;
➢ werkfactoren;
➢ persoonlijke factoren;
➢ prognose;
➢ visie werknemer.

Bij externe factoren is ervoor gekozen het instrument alleen te richten op werkfactoren waarvan uit de praktijk bekend is dat deze het meest relevant zijn.