13. Hoe gaat het nu verder?

Het huidige instrument is nog niet ‘af’. Het is een 1.0-versie. In februari 2022 start het onderzoekstraject voor doorontwikkeling en validering van het instrument. De beroepsverenigingen NVAB, NVvA en NVVG zijn direct betrokken bij deze vervolgstap, naast partijen als UWV, Kwaliteit Op Maat, verschillende universiteiten, FNV, AWVN en VNO-NCW.

In de komende onderzoeksperiode worden (toekomstige) gebruikers regelmatig uitgenodigd om mee te doen aan onder andere focusgroepen. Via een nog in te richten website verstrekt het onderzoeksconsortium gaandeweg meer informatie over wanneer en hoe professionals kunnen participeren in de doorontwikkeling van het instrument.