Inspectie SZW lanceert Asbestwerkzaamheden-app

Wordt er in uw buurt asbest verwijderd? Of komt u als asbestsaneerder tijdens sloopwerkzaamheden asbest tegen? De Inspectie SZW heeft de Astbestwerkzaamheden-app ontwikkeld. Die geeft aan waar in de buurt asbest wordt gesaneerd, en of dit legaal gebeurt.

De productie en het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1994 verboden. Asbest is echter nog in ruime mate aanwezig in daken, in vloeren, rioolpijpen of andere toepassingen. Bij het verbouwen en slopen van gebouwen, woningen, machines of schepen kan nog altijd asbest vrijkomen. Hierdoor kunnen op termijn zeer ernstige gezondheidsklachten optreden bij werknemers, bezoekers en omwonenden.

Het grootste risico voor werknemers is de blootstelling aan asbestvezels. Deze vezels kunnen werknemers via hun kleding verspreiden in hun omgeving, waardoor ook de omgeving gevaar loopt.  Daarnaast is er het risico op valgevaar bij asbestverwijderwerkzaamheden, waarbij men veelal op hoogte werkt. De Asbestwerkzaamheden-app signaleert asbest en zorgt er dus voor dat men op tijd doorheeft of er sprake is van blootstelling aan asbest.

Wat kunt u zelf doen?

Naast het gebruik van de Asbestwerkzaamheden-app kunt u met de Veilig asbest verwijderen-test op veiligvakmanschap.nl ook controleren of u zelf veilig met asbest werkt. 

Deze video laat zien hoe de Asbestwerkzaamheden-app werkt.