Wat is er precies veranderd in de Arbowet?

De Arbowet is per 1 juli 2017 veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Door de nieuwe Arbowet is de rol van verschillende betrokkenen veranderd: van de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook van het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Lees alles over de nieuwe Arbowet op de pagina over Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg.