Ben jij klaar voor 2018?

Sinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol gekregen bij het arbobeleid en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Door de nieuwe Arbowet is de rol van verschillende betrokkenen, zoals de werkgever, de werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook van het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), verandert.

Contracten aanpassen voor 1 juli 2018

De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Contacten die na 1 juli 2017 zijn afgesloten moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten.

Ben jij klaar voor 2018?

Begin het jaar goed. Bekijk de digitale toolkit over de nieuwe Arbowet voor handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. Of stuur onderstaande kaart direct door en ga het gesprek aan.