De nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Voor meer informatie over de Nieuwe Arbowet, ga naar de pagina over Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg.