Taken van de arbodeskundige

De Arbowet verplicht bedrijven om samen te werken met een bedrijfsarts of arbodienst. Deze overeenkomst moet worden vastgelegd in het zogenaamde basiscontract.

Samenwerking voorop

Om ervoor te zorgen dat de juiste deskundigheid op de juiste plek wordt ingezet, werkt de bedrijfsarts vaak samen met andere arbodeskundigen, waaronder de arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Samen kunnen deze arbodeskundigen de werkgever en werknemers adviseren over een gezonde en veilige werkplek.

Taakverdeling

De taken van de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn als volgt verdeeld:

 • Ziekteverzuim: dit kan door alle genoemde arbodeskundigen begeleid worden, alleen moet een deskundige wel een gedelegeerde verantwoordelijkheid hebben gekregen van een BIG-geregistreerde bedrijfsarts.
 • Verbeteren van de arbeidsomstandigheden: dit is een taak van alle arbodeskundigen.
 • Toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): dit kan door alle arbodeskundigen gedaan worden.
 • Functiegerichte aanstellingskeuringen worden gedaan door de bedrijfsarts.
 • Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of preventief medisch onderzoek (PMO) kan alleen door de bedrijfsarts uitgevoerd worden.
 • Een arbeidshygiënist adviseert de werkgever hoe hij kan voorkomen dat de werkomgeving schadelijk is voor de gezondheid, denk aan gevaarlijke stoffen.
 • Een veiligheidskundige adviseert over veiligheid op het werk om ongevallen te voorkomen.
 • Een arbeids- en organisatiedeskundige kan adviseren over uiteenlopende onderwerpen, denk aan werkstress, of meer algemeen: psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De bedrijfsarts moet in het BIG-register staan. De overige deskundigen (arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige) moeten gecertificeerd zijn.

Meer weten?

 • Bekijk de animatie om te zien hoe het inschakelen van de juiste combinatie arbodeskundigen kan bijdragen aan een gezonde én veilige werkomgeving.
 • Lees meer over de bevoegdheden van de bedrijfsarts of bekijk de animatie.
 • Lees meer in de Werkwijzer Taakdelegatie , die de bedrijfsarts kan gebruiken als hij taken op een zorgvuldige wijze wil delegeren.
 • Bekijk de belangrijkste wijzigingen in de aangepaste Arbowet op de pagina over Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg.