Aandachtspunten

Inspraak en rol van medewerkers

  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de werkgever moeten het eens zijn over de keuze om deskundigheid zelf te organiseren. Of er moet een cao-afspraak over zijn. Anders geldt de vangnetregeling (en moet de deskundigheid dus worden ingehuurd via een arbodienst).
  • Als gebruik is gemaakt van de maatwerkregeling, moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben ingestemd met de keuze over hoe de arbodeskundige taak wordt georganiseerd.
  • Eigen medewerkers mogen ook worden opgeleid en ingezet tot gecertificeerd arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Dit kan echter alleen indien schriftelijke overeenstemming is bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
  • In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag een bedrijf afspreken dat werknemers ook andere arbodeskundigen kunnen inschakelen, zoals een arbeidsdeskundige, bedrijfsverpleegkundige, bedrijfspsycholoog of bedrijfsfysiotherapeut of andere deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals een ergonoom.

Risico Inventarisatie en - Evaluatie

  • Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten toetsen door een arbodeskundige. Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Zij vallen onder het cao-model, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken.
  • In de RI&E moet staan hoe werknemers   arbodeskundigen kunnen spreken, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige.
  • Arbodeskundigen mogen altijd de RI&E inzien. Het kan voorkomen dat werkgevers de inzage in de RI&E niet toestaan omdat er mogelijk bedrijfsgeheimen in de RI&E staan. Dit is geen reden om inzage in de RI&E te weigeren. Arbodeskundigen moeten de informatie vertrouwelijk behandelen. Als er een risico bestaat, dan kan de werkgever de arbodeskundige een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.