Wat is de rol van de arbodienst of -deskundigen?

Een arbodienst of – deskundigen adviseren ondernemers bij arbeid gerelateerde zaken. Denk hierbij aan de stappen bij re-integratie van zieke medewerkers of de hulp bij het opstellen en toetsen van de RI&E. Deze advisering is een kerntaak vanuit de Arbowet. Daarnaast is vaak de Arbodienst de verzuimverzekeraar, waardoor zij ook controlerende taken hebben. Behalve de verplichte taken voor de arbodienst, ligt het aan het soort contract dat je hebt afgesloten met je arbodienst wat je mag verwachten.

Ondernemers ervaren dat deze meer gericht zijn op het controleren van de werkgever dan op adviseren.

Advisering is de kerntaak van de arbodienst en –deskundigen zoals neergelegd in de Arbowet.  Een goede RI&E waarin de belangrijke risico’s zijn vastgesteld en die is ondertekend door de gecertificeerde Arbodeskundige, is een goed gezamenlijk uitgangspunt om aan de slag te gaan met het opstellen van het Plan van Aanpak en de daadwerkelijke acties die daaruit volgen. Vaak kan niet alles tegelijk worden opgepakt wat de aandacht zou moeten hebben. In dat geval kan fasering een belangrijk onderdeel zijn van de planning. Ook is het raadzaam om de werknemers en eventuele andere werkenden in het bedrijf hierbij te betrekken. Zij weten vaak waar risico’s ontstaan in het bedrijf. Dat zorgt tevens voor meer draagvlak in de gehele organisatie om aan te pakken wat nodig is. Het is daarbij verstandig gebruik te maken van het advies van de Arbodeskundigen. Voorkomen is altijd beter dan genezen, en de deskundigen hebben hier ervaring mee. Let er bij de inhuur van arbodeskundigen op dat ze ervaring en kennis hebben van de bedrijfsactiviteiten en de mogelijke risico’s die daarbij op kunnen treden.