Arbodeskundigen (kerndeskundigen)

Bedrijven moeten zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (ook wel kerndeskundige genoemd). Een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of een andere deskundige, geeft advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en zorgt voor een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers.